• 
 • სიზმრის დამწვრობა

  რას მალავს უღრანი ტყე

 • 
 • მოხეტიალე სული

  “სამყაროსა და სულის სიცოცხლე გრძელდება მხოლოდ იმ წინააღმდეგობის წყალობით, რასაც ძნელად საცნაური საგნები გვიწევენ. საკმარისია, ყველაფერი შევიცნოთ, რომ ყოველივე გაქრეს, განქარდეს. ცნობირების მიერ კიდით - კიდემდე განწონილი სამყაროს არსებობა იმდენადვე იქნება შესაძლებელი, რამდენადაც მხილებული გაიძვერობა ან გაქნილი თალთმაქცის ოინი, რომლის საიდუმლო აღარავისთვის წარმოადგენს საიდუმლოებას“

  პოლ ვალერი

 • 
 • მთვარეული

  საით გვიხმობს მთვარე . . .

 • 
 • მიტინგზე

  ადამიანი თუ ბრბო....